Algemene voorwaarden Zwemstuurkaarten.nl

Inhoud

 • Artikel 1: Definities
 • Artikel 2: Partijen
 • Artikel 3: Overeenkomst
 • Artikel 4: Prijzen en betaling
 • Artikel 5: Levering
 • Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
 • Artikel 7: Garantie
 • Artikel 8: Retouren
 • Artikel 9: Klachtenregeling
 • Artikel 10: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Artikel 1: Definities

In deze overeenkomst hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:

 • Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een bestelling plaatst bij de webshop.
 • Webshop: de webshop die zwemstuurkaarten verkoopt.
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen de webshop en de klant tot koop en verkoop van zwemstuurkaarten.

Artikel 2: Partijen

Deze overeenkomst wordt aangegaan tussen de webshop en de klant.

Artikel 3: Overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door het plaatsen van een bestelling door de klant en de bevestiging daarvan door de webshop.

Artikel 4: Prijzen en betaling

De prijzen van de zwemstuurkaarten zijn vermeld op de website van de webshop. De prijzen zijn exclusief btw.

De klant kan de bestelling betalen via de betaalmethode die op de website van de webshop wordt aangeboden.

Artikel 5: Levering

De webshop zal de bestelling binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling leveren. De levering vindt plaats op het adres dat door de klant bij de bestelling is opgegeven.

De klant is verplicht de bestelling bij ontvangst te controleren. Indien de bestelling niet in goede orde is ontvangen, dient de klant dit binnen 24 uur na ontvangst aan de webshop te melden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van de zwemstuurkaarten blijft tot aan de volledige betaling van de koopprijs berusten bij de webshop.

Artikel 7: Garantie

De webshop garandeert dat de zwemstuurkaarten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale gebruik mogen worden gesteld. De garantietermijn is 1 jaar.

Indien de zwemstuurkaarten binnen de garantietermijn gebrekkig zijn, zal de webshop de zwemstuurkaarten kosteloos repareren of vervangen.

Artikel 8: Retouren

De klant heeft het recht om de zwemstuurkaarten binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren als het product gebreken vertoond. De zwemstuurkaarten dienen in de originele verpakking en in ongebruikte staat te worden geretourneerd.

De kosten van de retourzending zijn voor rekening van de klant.

Artikel 9: Klachtenregeling

De klant dient klachten over de zwemstuurkaarten binnen 2 weken na ontvangst aan de webshop te melden. De webshop zal de klacht binnen 5 dagen na ontvangst in behandeling nemen.